skilt ang sejlads

Kontinuerlig drift

Foto: Thyborøn-Agger Færgefart

Information vedrørende kontinuerlig drift

Når den ventende trafikmængde overstiger færgens kapacitet, vil færgen gå ud af sejlplanen og sejle kontinuerligt uden ophold i Thyborøn. Dette for at reducere ventetiden mest muligt.

Når trafikmængden igen tillader det, vil færgen gå ind i sejlplanen igen.

Hvis færgen er udenfor sejlplan, og sejler kontinuerligt vil der være afgang med ca. 40 minutters mellemrum fra henholdsvis Thyborøn og Agger.

Idet færgen påbegynder kontinuerlig sejlads vil ovenstående skilt være opsat ved opmarchbanen ved begge færgelejer.

:

Thyborøn- Agger Færgefart © 2024
Danish