færgen

Transport

Foto: Mads Krabbe

Info til erhvervstransport

Maksimal tilladelige totalvægt af køretøj inklusiv evt. hænger:

65 tons.

 

Maksimal tilladelige akseltryk er:

1 aksel:  12 tons

2 aksler: 19 tons

3 aksler: 27,5 tons

 

Maksimal tilladelige størrelser er:

Højde af køretøj: 4,30 meter.

Bredde af køretøj: 3,90 meter.

Længde af køretøj: 20,00 meter.

 

M/F KANALEN er godkendt til at transportere følgende Farlig Gods:

Farlig Gods Klasse 2.1

UN Nr. 1965 Gas (Camping & Husholdningsgas).

UN Nr. 1075 Gas opbevaret i flasker under tryk, placeret på en lastbil.

Udluftning fra flaskerne kan ikke forekomme.

UN Nr. 1001 Trykflasker med acetylen.

Trykflasker skal være forsvarligt surret og forsynet med hætter.

Udluftning fra flaskerne kan ikke forekomme.

 

Farlig Gods Klasse 2.2

UN nr. 1073 Trykflasker med ilt.
Trykflasker skal være forsvarligt surret og forsynes med hætter.

Udluftning fra flaskerne kan ikke forekomme.

 

Farlig Gods Klasse 3

UN Nr. 1202 Diesel & Fyringsolie i tankbil.

Udluftning fra tankbilen kan ikke forekomme.

UN Nr. 1203 Benzin i tankbil.

Udluftning fra tankbil kan ikke forekomme.

 

Farlig Gods Klasse 6.1

Sprøjtemidler i dunke eller bulk.

 

Miljøbil

Ved ombordkørsel skal besætningen informeres om evt. Farlig Gods i køretøjet, og køretøjet skal være korrekt markeret med Klasse + UN Nummer.

Kunder der ønsker, at medbringe Farlig Gods jf. listen med de godkendte klasser og UN numre bedes udfylde Farlig Gods Deklarering og aflevere til skibets besætning ved ombordkørsel.

Udfyld denne deklarering inden ombordkørsel

:

Thyborøn- Agger Færgefart © 2024
Danish