Færgeleje

Reklamationer

Foto: Mads Krabbe

I tilfælde af skade på person, køretøj eller rejsegods om bord på færgen

Reklamationer

Skulle der ske skade på Dem eller Deres køretøj eller rejsegods om bord på færgen, skal dette anmeldes til færgens personale, inden færgen forlades. Personalet har en særskilt formular, der skal udfyldes med navn, adresse, skadestid, sted, hændelse mv. De vil få udleveret et kopi af anmeldelsen.

Drejer det sig om skade på et køretøj eller lignende, der er kaskoforsikret, skal De henvende Dem til Deres forsikringsselskab, der vil sørge for taksering, reparation og ansvarsspørgsmål. Husk, at aflevere en kopi af skadesanmeldelsen fra færgen, til Deres forsikring

Befordring sker i henhold til gældende maritim lovgivning og som summeret i Befordringsbestemmelserne. Rederiets ansvar er begrænset som tilladt i gældende Sølov.

Ansvar

Informationen på hjemmesiden opdateres jævnligt, men fejl kan forekomme. Thyborøn-Agger Færgefart er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af brug af information på vores hjemmeside.

Link til 3. mands servere er uden ansvar for Thyborøn-Agger Færgefart, ligesom indholdet af 3. mands server uden ansvar for Thyborøn-Agger Færgefart.

Download af dokumenter fra Thyborøn-Agger Færgefarts hjemmeside sker på brugerens eget ansvar

Ovenstående er gældende medmindre andet følger af dansk rets almindelige regler.

:

Thyborøn- Agger Færgefart © 2024
Danish