Thyborøn- Agger Færgefart
Biler vinkes ombord på færgen

Nye takster og rabatsystem

Nye takster og nyt rabatsystem på Thyborøn-Agger Færgefart fra 1. januar 2020

Fra årsskiftet har cyklister samt børn under 3 år fået lavere takster. Andre kundegrupper har fået uændrede eller lidt højere takster. Der er oprettet en særskilt takst for autocampere uanset størrelse.

Nyt rabat-system til fordel for daglige pendlere
Det nye rabatsystem belønner daglige pendlere, der generelt vil opnå et prisfald. Pendlere, som ikke benytter færgen så ofte, vil opleve en lille stigning[1].

Fuld pris året rundt for alle
Fremover opkræves fuld pris året rundt. Det vil sige: vinterpriser fra 1. september til 31. maj og sommerpriser fra 1. juni til 31. august. Rabatten trækkes automatisk fra i den månedlige fakturering.

Månedlige rabatter beregnes efter antallet af ture (enkeltture)

0-9 ture:

 0 % i rabat

10-20 ture:

 20 % i rabat

21 ture+:

 40 % i rabat

 

Venlig hilsen
Thyborøn-Agger Færgefart

 

[1] Udregnet på grundlag af overførselstallene i 2018