Thyborøn- Agger Færgefart
information om corona

Vedr. CORONA-VIRUS og transport med Thyborøn-Agger Færgefart

Vi henstiller passagerer i køretøjer til ikke at forlade køretøjet under overfarten.

Brug af mundbind eller visir på færgen.

Jævnfør retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen skal alle personer over 12 år, der benytter kollektiv trafik - herunder færger - bruge mundbind eller visir når de står op.

Undtagelser:

Passagerer som forbliver i deres køretøj under overfarten, er fritaget fra at benytte mundbind/ visir.

Passagerer som sidder ned i salonen, er fritaget fra at benytte mundbind/visir.

Passagerer som befinder sig udendørs på færgens dæk, er fritaget fra at benytte mundbind/visir.

 

Rederiet udleverer/sælger ikke mundbind eller visir til passagerer ved færgen.

Se Bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. i kollektiv trafik m.v....

 

For at sikre god plads til alle, er der en begrænsning på maksimalt 50 gående/cyklende passagerer på hver afgang.

Vi henstiller de gående passagerer til at sprede sig ud over hele passagerområdet, og sidde i så lang afstand fra hinanden som muligt.

Hvis du er under mistanke for at være smittebærer, skal du inden rejsen med Thyborøn-Agger Færgefart kontakte os på tlf. 20 23 03 36. (bemærk, at telefonen kun er bemandet indenfor færgens sejltider).

Personer som er under mistanke for at være smittebærer i bil, vil få tilladelse til at rejse med Thyborøn-Agger Færgefart, men skal blive i køretøjet under hele overfarten.

Gående personer under mistanke for at være smittebærer, vil vi henstille om ikke at rejse med Thyborøn-Agger Færgefart, da der ikke forefindes faciliteter om bord til isolering af passagerer.

Vi henstiller til, at man ikke betaler med kontanter om bord på færgen, men betaler med kort, hvis det kan lade sig gøre.

Det er meget vigtigt, at alle passagerer respekterer disse tiltag og efterkommer besætningens instruktioner på færgen.

Disse tiltag tages for, at sikre vores passagerer og besætning fra smitte med COVID-19 i overensstemmelse med myndighedernes anbefalinger, og der henvises til alle tider at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

 

Med Venlig Hilsen

Thyborøn-Agger Færgefart