Thyborøn- Agger Færgefart
information om corona

Vedr. CORONA-VIRUS og transport med Thyborøn-Agger Færgefart

Vi henstiller passagerer i køretøjer til ikke at forlade køretøjet under overfarten.

Brug af mundbind eller visir er påkrævet for at rejse med færgen.

Jævnfør nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen skal alle personer over 12 år, der benytter kollektiv trafik - herunder færger - bruge mundbind eller visir. Gående/cyklende passagerer uden mundbind eller visir vil ikke få lov at rejse med færgen.

Passagerer som forbliver i deres køretøj under overfarten, er fritaget for brug af mundbind eller visir.

Rederiet udleverer/sælger ikke mundbind eller visir til passagerer ved færgen.

Se mere her

 

For at sikre god plads til alle, er der en begrænsning på maksimalt 30 gående/cyklende passagerer på hver afgang.

Vi henstiller de gående passagerer til at sprede sig ud over hele passagerområdet, og sidde i så lang afstand fra hinanden som muligt.

Hvis du er under mistanke for at være smittebærer, skal du inden rejsen med Thyborøn-Agger Færgefart kontakte os på tlf. 20 23 03 36. (bemærk, at telefonen kun er bemandet indenfor færgens sejltider).

Personer som er under mistanke for at være smittebærer i bil, vil få tilladelse til at rejse med Thyborøn-Agger Færgefart, men skal blive i køretøjet under hele overfarten.

Gående personer under mistanke for at være smittebærer, vil vi henstille om ikke at rejse med Thyborøn-Agger Færgefart, da der ikke forefindes faciliteter om bord til isolering af passagerer.

Vi henstiller til, at man ikke betaler med kontanter om bord på færgen, men betaler med kort, hvis det kan lade sig gøre.

Det er meget vigtigt, at alle passagerer respekterer disse tiltag og efterkommer besætningens instruktioner på færgen.

Disse tiltag tages for, at sikre vores passagerer og besætning fra smitte med COVID-19 i overensstemmelse med myndighedernes anbefalinger, og der henvises til alle tider at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

 

Med Venlig Hilsen

Thyborøn-Agger Færgefart